Informacje

Kontakt

Narwia Promotion - Centrum Informacji Turystycznej Sp. Z.o.o.

ul. Obrońców Nowogrodu 1

18-414 Nowogród

NIP:
7182136050
REGON:
200660374
E-mail:
GG:
8634272
Skype:
anawra1
Telefon:
+48 604 404 119

O sprzedającym

 

 

Płatność/dostawa

Forma płatnośći:

- wpłata na konto bankowe (płatność z góry) koszt dostawy

- pobranie pocztowe (płatność przy odbiorze) koszt dostawy

Sposób dostawy:

- przesyłka pocztowa (list polecony/paczka) 10zł + opłata wg cennika Poczty Polskiej

- przesyłka pocztowa piorytetowa (list polecony/paczka) - 15zł jw.

- odbiór osobisty

- kurierska przesyłka - 30zł

 

Regulamin

Regulamin sklepu internetowego

Wstęp
Sklep internetowy pod adresem www.kurpiesouvernirs.otwarte24.pl (dalej sklep internetowy) prowadzi Narwia Promotion - Centrum Informacji Turystycznej ia.pl z siedzibą w Nowogrodzie, adres 18-414 Nowogród, ul. Obrońców Nowogrodu 1, wpisana do Sądu Rejonowego - XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w Białymstoku.
Administratorem danych osobowych jest Narwia Promotion - Centrum Informacji Turystycznej Sp. Z.o.o. z siedzibą w Nowogrodzie, adres 18-414 Nowogród, ul. Obrońców Nowogrodu 1.


Regulamin określa zasady realizowania usług w sklepie internetowym.


Oferowane usługi
Sklep internetowy prowadzi następujące usługi: (1) sprzedaż towarów i usług (produktów), będących w jego ofercie za pośrednictwem strony www.kurpiesouvenirs.otwarte24.pl, e-maila lub telefonu (sprzedaż internetowa), (2) możliwość rezerwacji produktów dostępnych w sklepie internetowym i ich odbiór (zakup) w sklepie NARWIA.pl (rezerwacja), (3) informację o produktach dostępnych w sklepie internetowym (informacja).
Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a Narwia.pl Anna Wronka.

 
W przypadku sprzedaży internetowej utrwalenie, zabezpieczenia i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej umowy następuje przez wydrukowane i przekazanie Klientowi wraz z przesyłką rachunku uproszczonego lub specyfikacji zamówienia. Do umowy tej mają zastosowanie przepisy "Ustawy z 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumenckich oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny". 
W przypadku rezerwacji umowa zostaje zawarta w sklepie Narwia.pl. Utrwalenie, zabezpieczenia i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej umowy następuje przez wydrukowane i przekazanie Klientowi wraz z towarem dowodu sprzedaży lub - na jego życzenie - rachunku. Do rezerwacji mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego. 
Przebieg świadczenia usług w sklepie internetowym składa się z 3 kroków: krok 1 - wybranie produktów, krok 2 - złożenie zamówienia, krok 3 - odbiór zamówionych produktów i zapłata (więcej w zakładce "Jak kupować").
Klient może złożyć zamówienie dotyczące sprzedaży internetowej lub rezerwacji. Po złożeniu zamówienia Klient otrzymuje dwa e-maile: pierwszy jest potwierdzeniem wpłynięcia zamówienia do sklepu internetowego, drugi zawiera ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów zamówienia.
Informacja o cenie podawana na stronie www.euro.com.pl ma charakter wiążący – w rozumieniu ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny - od momentu otrzymania przez klienta drugiego maila w toku przyjmowania zamówienia zawierającego ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów zamówienia dla ilości podanych w zamówieniu, aż do końca realizacji zamówienia. W/w cena nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen na stronie internetowej sklepu, które mogą się pojawić po potwierdzeniu zamówienia w drugim mailu.
W przypadku sprzedaży internetowej drugi e-mail może być poprzedzony telefonicznym potwierdzeniem. Jeżeli uzyskanie kontaktu telefonicznego z Klientem w ciągu 3 dni roboczych od dnia otrzymania zamówienia nie będzie możliwe, może zostać ono anulowane lub wstrzymane w realizacji.
W przypadku rezerwacji drugi e-mail może być poprzedzony telefonicznym potwierdzeniem.
Wszelkie informacje o produktach umieszczone na stronie www.euro.com.pl, w szczególności opisy, parametry techniczne i użytkowe, ceny stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 k.c., zgodnie z warunkami Regulaminu.
Ceny produktów umieszczone na stronie www.euro.com.pl podane są w złotych polskich i zawierają wszystkie jej składniki, w tym cła i podatki. 
Zamówienie jest realizowane, o ile w fazie składania zamówienia (krok 2) zamówione produkty są dostępne w magazynie Spółki lub u dostawców. Informacje o produktach dostępnych w sklepie internetowym nie mogą stanowić podstawy do roszczeń wobec Spółki.
W trosce o zapewnienie towaru dla jak największej grupy Klientów, sklep internetowy nie przyjmuje zamówień hurtowych. Zamówienia złożone przez jednego Klienta na więcej niż dwie sztuki tego samego produktu mogą zostać przez Spółkę anulowane lub realizowane na indywidualnie uzgodnionych warunkach.
Klient uiszcza cenę za zamówione/zarezerwowane produkty: (1) przy sprzedaży internetowej gotówką w momencie odbioru lub przelewem bankowym, przy pomocy płatności elektronicznej realizowanej w systemie płatniczym eCard przed dostawą, (2) przy rezerwacji gotówką, na raty w sklepie, kartą płatniczą, bonami EURO, kuponami Sodexho i Bonus, przelewem bankowym.


Dostawa
Termin realizacji zamówienia, umieszczony na podsumowaniu zamówienia w sklepie internetowym, jest najbardziej prawdopodobnym czasem przygotowania towaru do wysyłki do Klienta. Ostateczny (wiążący) czas odbioru jest ustalany podczas kontaktu pracownika sklepu internetowego z Klientem (krok 2).
Zamówione produkty mogą zostać dostarczone pod wskazany adres na terenie Polski transportem własnym Spółki lub pocztą kurierską albo mogą być odebrane przez Klienta bezpośrednio w wybranym przez niego sklepie Narwia.pl. Ewentualne opłaty za dostawę produktów są określone w zakładce "Dostawa".


Gwarancja, Reklamacje i Zwroty
Produkty oferowane w sklepie internetowym są fabrycznie nowe. Warunki gwarancji określają producenci produktów lub ich autoryzowani przedstawiciele na terenie Polski. Uprawnienia z tytułu gwarancji należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi na karcie gwarancyjnej oraz we wskazanej w niej sieci serwisowej. Wszelkie roszczenia gwarancyjne mogą być także zgłaszane bezpośrednio w sklepach Narwia.pl lub telefonicznie w Dziale Obsługi Klienta. 
Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych produktów i/lub przesyłki powstałych podczas transportu będą rozpatrywane pod warunkiem spisania w obecności osoby dostarczającej produkt protokołu reklamacyjnego w momencie dostawy produktu.
W przypadku niezgodności produktów z umową oraz w przypadku wad produktów, zgodnie z obowiązującymi przepisami reklamacje można składać: w autoryzowanych serwisach producentów poszczególnych produktów wskazanych w kartach gwarancyjnych, w dowolnym sklepie Narwia.pl, telefonicznie w Dziale Obsługi Klienta, gdzie można uzyskać także informacje o sposobie odsyłania reklamowanego towaru i składaniu reklamacji. 
Klient zgodnie z Ustawą z 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumenckich oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny może odstąpić od umowy sprzedaży internetowej bez podania przyczyny w ciągu 10 dni od daty wydania produktu. Zwracany produkt ulega zwrotowi w stanie niezmienionym chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu, musi mieć oryginalne opakowanie, kompletne wyposażenie i akcesoria oraz stosowne oświadczenie i dokumenty sprzedaży produktu. Szczegółowe warunki odstąpienia od umowy są określone w zakładce "Pomoc". Koszty odesłania towaru oraz cena wykonanych na życzenie Klienta usług dodatkowych, w tym dostawy nie podlegają zwrotowi.
Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje wobec: (1) nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na nośnikach programów komputerowych po usunięciu przez Klienta ich oryginalnego opakowania, (2) świadczeń o właściwościach określonych przez Klienta w zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą, (3) świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu.
Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.


Pozostałe
Narwia.pl zastrzega sobie możliwość błędów w opisie produktów. Zdjęcia produktów są jedynie przykładowe i służą prezentacji konkretnie wskazanych w nich modeli. Firma nie ponosi odpowiedzialności za zdjęcia i opisy umieszczone przy poszczególnych produktach. 
Dane osobowe Klientów podawane podczas rejestracji są przetwarzane przez Firmę wyłącznie w celu realizacji zamówień oraz, w zależności do decyzji Klienta wyrażonej w zamówieniu, mogą być przetwarzane w celach marketingowych. Klientowi przysługuje prawo uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, oraz prawo wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych dla celów marketingowych. 
Złożenie zamówienia w sklepie internetowym oznacza zaakceptowanie postanowień niniejszego regulaminu w brzmieniu z dnia złożenia zamówienia oraz oznacza wyrażenie przez Klienta zgody na otrzymywanie informacji handlowej w rozumieniu "Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną".
Szczegółowe czynności związane z realizacja usług w sklepie internetowym, nie wymienione powyżej, są opisane w pozostałych częściach serwisu i stanowią integralna cześć regulaminu.
Do umowy sprzedaży produktów w sklepie internetowym stosuje się prawo polskie. Umowa zawierana jest w języku polskim.
W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy kodeksu cywilnego lub innych ustaw mających zastosowanie do działalności i funkcjonowania sklepu internetowego.

Inne

Kurpie to malowniczy teren leżący na północnym-wschodzie Mazowsza, zwany też Puszczą Zieloną. Jest bogaty w lasy, bagna, torfowiska, nieuregulowane rzeki (Narew, Omulew, Rozogę, Szkwę), łąki, pastwiska; z bardzo słabo rozwiniętym przemysłem i urbanizacją. Zachował więc w dużej mierzei swój naturalny i pierwotny charakter. Ludzie kultywują swoją specyficzną, odziedziczoną po przodkach tradycję kurpiowską . Nadal można tu posłuchać gwary i spotkać wielu twórców ludowych.